loader image

Danış ÖZCAN

2021 / Eylül Vergi Takvimi

2021 / Eylül dönemi için vergi takvimi aşağıda bilginize sunulmuştur.

Başlangıç TarihiBitiş TarihiAçıklama
1.09.20219.09.202116-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.09.202110.09.202116-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.202115.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.09.202115.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.202115.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.202115.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.09.202115.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.09.202115.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.202115.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.202120.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.202120.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.202120.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.202120.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.09.202120.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.202120.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.09.202124.09.20211-15 Eylül 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16.09.202127.09.20211-15 Eylül 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.202127.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.202127.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
1.09.202127.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.202130.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.202130.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.09.202130.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.202130.09.2021Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.09.202130.09.20217256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
1.09.202130.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.09.202130.09.2021Ağustos 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
    X