loader image

Danış ÖZCAN

7292 Sayılı Kanun Değişikliği Hk.

7292 Sayılı Kanun hakkında finansal kiralama ve faktoring, tasarruf şirketleri hakkında değişikliğe gidildi. Buna göre,

-Tasarruf finansman şirketleri , finansal kurumlar birliğine üye olmak zorundadırlar.

-Ödenmiş sermaye tutarları , en az elli milyon olmak üzere tasarruf şirketleri için yüz milyona çıkarılmaktadır.

-Tasarruf finansman şirketleri ve uhdesinde bulunan tasarruflar , ayrı bir alanda değerlendirilecektir. Bu tasarruflar denetim, gözetim ve incelemeye tabi olacaktır.

-Tasarruf sistemine girmiş katılımcılar, 14 gün içerisinde cayma hakkına sahip olacaklardır. Bu süre içerisinde cayma hakkını kullanan katılımcılara hiçbir şekilde organizasyon ücreti ve benzeri ücretler yansıtılamayacaktır.

-Yönetim kurulu üyeleri veya diğer çalışanlar için zimmete para geçirildiğinde 12 yıla kadar hapis cezası kanun kapsamına alınmıştır. Bu süre taksirli olması durumunda 18 yıla kadar arttırılabilecektir. Ayrıca 5 yüz gün adli para cezası bulunmaktadır.

-Tasarruf finansman şirketleri finansal kurumlar birliği ne üye olmak zorundadırlar.

-İlgili kanun metnine (resmigazete.gov.tr) linkinden ulaşabilirsiniz.

08.03.2021

    X