loader image

Danış ÖZCAN

Anonim Şirketlerde Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi

Kurucu ortaklar taahhüt ettikleri sermayenin 1/4’ünü tescilden önce, geri kalan sermayeyi ise 24 ay içinde ödemek zorundadırlar. Sermaye olarak nakit para konulabileceği gibi kıymetli evrak ve menkul şeyler, gayrimenkuller, ticari işletmeler, her çeşit mal, emtia, makine vs. iktisadi değeri olan sair haklarda konabilir.

Sermayenin geri kalan tutarı 24 ay içerisinde ödenmezse ne olur ?

Süresi geldiği halde ödenmemiş sermaye için , sermaye borcu bulunan ortaklara iadeli taahhütlü mektup ya da internet sitesi üzerinden mesaj veya çağrı ile sermaye taahhüdünü yerine getirmesi istenir. Eğer yine de sermaye taahhüdü yerine getirilmezse şirket , ortağına karşı sermaye ile birlikte temerrüt faizi işletir. Ayrıca, şirketin bu nedenle uğradığı zarar nedeniyle dava açılma durumu çıkmaktadır.

Uygulamada , ödenmemiş sermaye taahhüdünün yerine getirilmemesi transfer fiyatlandırmasına girip girmeyeceği tartışmalı bir konudur fakat transfer fiyatlandırması yapılabilmesi için mal ya da hizmetin ilişkili taraflarla konu edinilebilmesi gerekmektedir. Bu durumda bize göre ödenmemiş sermaye transfer fiyatlandırma yöntemine konu edilmediğinden transfer fiyatlandırmasının dışında tutulması gerekmektedir.

Mali Proje / 17 . 05 . 2021

    X