loader image

Danış ÖZCAN

BDDK – Kredi Kullanımı Hk.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı ile 24.06.2022 tarihinden sonra uygulanmak üzere Kredi kullandırılmasının usul ve esaslarına ilişkin düzenlemede bulunmuştur.

Karara göre bir şirketin;

1) 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi bir şirket (Şirket) olması,

2) Yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması,

3) Yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının; aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından  büyük olanının yüzde 10’unu aşması,

halinde söz konusu Şirkete TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacaktır.

Herhangi bir şirketin bu Karar kapsamına girmesi için bu 3 şartın birden sağlanması gerekmektedir. Kurum ortakları , bu uygulamanın dışında tutulmuştur.

    X