loader image

İş Dünyası

Sigorta Brüt Ücretleri ve Bazı Sgk Uygulamalarında Değişiklik

Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarların belirlenmesine ilişkin E-24010506-010.06.99-48539449 06.07.2022(2022/13) sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi yayınlandı. 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında  uygulanacak olan asgari ücret  tespit edilerek 1/7/2022 tarihli ve 31883 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Asgari […]

Kıdem Tazminatının Yıllık Tavan Tutarı Güncellendi

1- Bilindiği üzere, 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında; Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü […]

İşverenlere Asgari Ücret Desteği

01/07/2022 tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7417 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 64 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 88 inci madde eklenmiştir. Bu madde ile; 1) 2022 yılında, 2022 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 179 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 TL […]

Yeni Asgari Ücret İşveren Maliyeti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 01/07/2022-31883 Sayılı Resmi Gazete’de Mükerrer Olarak Yayınlandı  Asgari Ücret Tespit Komisyonunca Alınan Karar Doğrultusunda; İşçinin günlük brüt asgari ücreti; 01/07/2022 – 31/12/2022 tarihleri arasında 215,70 TL Aylık brüt 6 471,00 TL, Net 5 500,35 TL olarak belirlenmiştir. Günlük kazanç Üst sınırı 1 617,75 TL,  Aylık Kazanç Üst Sınırı 48 532,50 […]

Limited Şirketlerde Genel Kurul Kararları Elektronik Ortamda Alınabilecek

Türk Ticaret Kanunu’ nun limited şirketlerde genel kurul kararlarının hızlı bir şekilde alınabilmesini amaçlayan sirküler (elden dolaştırma) yoluyla karar alma uygulaması MERSİS üzerinden devreye alınmıştır. Bu sayede limited şirketlerde genel kurul kararlarının elektronik ortamda hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde alınabilmesi imkanı getirilmiştir. Uygulama sayesinde ortaklardan herhangi biri MERSİS’ten hazırlayacağı karar taslağını elektronik imza ile […]

Asgari Ücret Değişti

Asgari ücrette değişiklik yapıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , yeni asgari ücretin 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere % 30 artışla Net 5.500 TL olduğu bilgisini vermiştir.

BDDK – Kredi Kullanımı Hk.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı ile 24.06.2022 tarihinden sonra uygulanmak üzere Kredi kullandırılmasının usul ve esaslarına ilişkin düzenlemede bulunmuştur. Karara göre bir şirketin; 1) 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi bir şirket (Şirket) olması, 2) Yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif […]

İnternet Ortamında Satışlara Aracılık Edenler Hakkında Bildirim Zorunluluğu Geldi

İnternet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik bazı bilgilerin alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538) 31/05/2022 tarihli ve 31852 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı. Tebliğ İle, Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ […]

Sosyal Güvenlik Kurumu E-Tebligata Geçti

Sosyal Güvenlik Kurumu e tebligat zorunluluğu getirmiştir. Buna göre; işverenler, 1/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadır. 1/10/2021 tarihinden itibaren işveren olanlar ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu / 31608 Numaralı Yönetmelik Amaç ve kapsam MADDE 1 […]

İşçilere PCR Testi Zorunluluğu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işçilere PCR testi zorunluluğu getirildi. Yayınlanan genelgeye göre, 6 Eylül itibariyle, aşısını olmayan işçilerden zorunlu olarak haftada 1 defa PCR testi istenmesi ve özlük dosyasında bulundurulması istenecektir. Bakanlığın açıklamasına göre, Çalışma hayatını düzenleyici, işçi – işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı […]

    X