loader image

Makaleler

İnşaat İşlerinde İşçilik Uygulamaları

Günümüzde inşaat işlerinde işçilik uygulaması oldukça fazla önem arz etmektedir. İşçilik uygulaması, bir işin başından sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’ na bildirilmesi gereken ortalama SGK tutarına denir. Bu tutarlar, işin yapısına ya da niteliğine göre oranlanarak değişmektedir. Gerek taahhüt işi olsun gerek yap-sat işi olsun , bu işlerin maliyetini hesaplanacak olan işçilik oranları büyük ölçüde […]

İş Sözleşmesinin Unsurları

İş sözleşmesi ile , gelişen ve sanayileşen ekonomilerde, iş sirkülasyonuna bağlı değişimler de oldukça hareketlidir.. İş hareketliliği arttıkça işçi – işveren ilişkileri daha karmaşık bir hal almaktadır. Bu karmaşıklık neticesinde de kurulan iş ilişkileri bazı zamanlarda hem işçiyi hem de işvereni sekteye uğratmaktadır. Ülkemizde de iş sözleşmelerinin tam ve bağlayıcı olarak kurulmaması nedeniyle üretimde aksamalar […]

İşletmelerde Kuruluş Unsurları

İşletmeler; genel olarak standart prosedürlere göre kurulur. Bu prosedürler sırasıyla; işletme adının belirlenmesi, amaç ve konunun belirlenmesi, sermaye yapısı ve diğer unsurlara göre kararların alınması gibi işlemlerdir. Mersis işlemlerinin de tamamlanmasının ardından; noter veya ilgili odalardan şirket kuruluşu tescil edilir. Tescil işlemlerinden sonra da ticaret sicil gazetesi yayınlanarak , şirket tüzel kişilik kazanmaya haiz olur. […]

Âhlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı İşten Çıkış İşlemleri

Pandemi nedeniyle getirilen işçi yasağından dolayı SGK İşten Çıkış Kodları arasında yer alan 29 numaralı kod uzun süreden beri amacı dışında kullanılıyordu. Bir çok çalışan , bu kod nedeniyle mağdur olduklarını öne sürüyordu. Sgk 2021 / 9 sayılı genelgesiyle aşağıdaki kod sistemini güncellemiştir. 42 İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli […]

Vergi Bilmecesi ve Yarattığı Sorunlar

Devletlerin en önemli fonksiyonu, yurttaşları için asgari ve en iyi yaşam şartları için gerekli avantajları sağlamasıdır. Bu avantajlar içindeyse en önemli konu tabi ki kamusal haklar ve avantajlardır. Bilindiği üzere , devlet yurttaşlarına kamusal avantajlar yaratırken harcamaları karşılayacak bir kaynak bulması gerekmektedir. O da bilindiği üzere “vergi” dir. Vergi, hepimizin bildiği gibi bir yurttaşlık görevi […]

Tarih ve Toplumsal Muhasebe

Muhasebe Tarihin İlk Mesleğidir Muhasebe, bilinenin aksine tarihin en eski hatta ilk mesleğidir. Muhasebenin, dünyanın ilk mesleklerinden birisinin olmasının temelinde, yerleşik hayata geçip tarım yapan göçebe toplulukların kayıt tutma gereklilikleri yatmaktadır. Bilindiği üzere, muhasebenin temeli, kayıtların belirli bir düzende tutulması ve sıralanmasıdır. Bu tanım her zaman, tarihin en eski mesleği olan muhasebenin bin yıllar öncesinde […]

İş Kazası Riskleri ve Alınacak Önlemler

Çalışma yaşamında iş kazalarının oluşturduğu riskler hem işveren hem de çalışan için oldukça fazla önem arz etmektedir. Zira iş kazalarına karşı ne kadar önlem alınırsa alınsın şüphesiz ki tam anlamıyla önlemek imkansızdır. Bu imkansızlığın yanı sıra , gerek maliyetlerin artması , gerekse de işçilerin çalışma esnasında zorlanmaları nedeniyle iş güvenliği önlemleri de tam olarak uygulanamamaktadır. […]

Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri ve Yaptırımları

Belirsiz süreli iş sözleşmeleri, işçi işe başladığı sırada, ya da öncesinde (işçinin işe başlama tarihini belirtmek şartıyla ) başlangıcı belirli, süresi belli olmayan sözleşmelerdir. Uygulamada ucu açık gibi görünse de bu tip sözleşmelerin işveren için en büyük yaptırımlarından birisi, işi devam ettiği sürece işçiyi çalıştırmak zorunda kalmasıdır. Bu durumda işçinin hal ve kusurlarından dolayı işin […]

    X