loader image

Raporlama ve denetim süreçleri işletmeler için önemlidir. Bu süreçler, işletmenizin ne derecede sağlam ilerleme sağladığının da en temel göstergesidir. 

Raporlama süreçlerinde en önemli etken , verilerin en doğru ve hızlı bir biçimde sisteme işlenmesidir. Raporlamanın temel mantığı da bunun üzerine kuruludur.Denetim ise, rapor sürecinden önce girilen verilerin ne denli doğru girildiğinin tespit edilmesine yönelik uygulamadır.  

Muhasebe için en önemli unsur raporlamadır. İyi bir rapor iyi bir işleyiştir.

İş yapınızla ilgili olarak çeşitli kriterlerdeki özel denetim ve standartlar.

İş veriminizin optimum düzeyde tutularak , süreçlerin en iyi şekilde ilerlemesi.

Mevcut yapınızdaki mali risklerin saptanarak , unsurların gözden geçirilmesi.

    X