loader image

Danış ÖZCAN

Elektrikte KDV %8 ‘ e düştü

Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5249 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.03.2022 Tarihli Ve 31765 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı.

Karar İle,  24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (II) sayılı listeye “34- Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri,” sıra eklenerek bu teslimlerde Katma Değer Vergisi oranı %18’den  %08’e düşürülmüştür.

İndirimli Katma Değer Vergisi oranı 01.03.2022 tarihinden itibaren tahakkuk edecek bedellere uygulanacaktır.

    X