loader image

Danış ÖZCAN

Elektronik Defterlerin Berat Verme Süresi Uzatıldı

Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2022 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 3 Haziran 2022 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

    X