loader image

Danış ÖZCAN

İşçilere PCR Testi Zorunluluğu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işçilere PCR testi zorunluluğu getirildi. Yayınlanan genelgeye göre, 6 Eylül itibariyle, aşısını olmayan işçilerden zorunlu olarak haftada 1 defa PCR testi istenmesi ve özlük dosyasında bulundurulması istenecektir.

Bakanlığın açıklamasına göre, Çalışma hayatını düzenleyici, işçi – işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır. Bu doğrultuda, Bakanlığımız tarafından, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği’ne gönderilmiştir. denilmiştir.

Ayrıca, Covid- 19 aşısı olan işçilerin düzenli olarak SGK ya bildirilmesi gerekmektedir.

    X