loader image

Günümüzde inşaat işlerinde işçilik uygulaması oldukça fazla önem arz etmektedir. İşçilik uygulaması, bir işin başından sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’ na bildirilmesi gereken ortalama SGK tutarına denir. Bu tutarlar, işin yapısına ya da …

İş sözleşmesi ile , gelişen ve sanayileşen ekonomilerde, iş sirkülasyonuna bağlı değişimler de oldukça hareketlidir.. İş hareketliliği arttıkça işçi – işveren ilişkileri daha karmaşık bir hal almaktadır. Bu karmaşıklık neticesinde de kurulan iş …

İşletmeler; genel olarak standart prosedürlere göre kurulur. Bu prosedürler sırasıyla; işletme adının belirlenmesi, amaç ve konunun belirlenmesi, sermaye yapısı ve diğer unsurlara göre kararların alınması gibi işlemlerdir. Mersis işlemlerinin de tamamlanmasının ardından; noter …

Pandemi nedeniyle getirilen işçi yasağından dolayı SGK İşten Çıkış Kodları arasında yer alan 29 numaralı kod uzun süreden beri amacı dışında kullanılıyordu. Bir çok çalışan , bu kod nedeniyle mağdur olduklarını öne sürüyordu. …

Devletlerin en önemli fonksiyonu, yurttaşları için asgari ve en iyi yaşam şartları için gerekli avantajları sağlamasıdır. Bu avantajlar içindeyse en önemli konu tabi ki kamusal haklar ve avantajlardır. Bilindiği üzere , devlet yurttaşlarına …

Muhasebe Tarihin İlk Mesleğidir Muhasebe, bilinenin aksine tarihin en eski hatta ilk mesleğidir. Muhasebenin, dünyanın ilk mesleklerinden birisinin olmasının temelinde, yerleşik hayata geçip tarım yapan göçebe toplulukların kayıt tutma gereklilikleri yatmaktadır. Bilindiği üzere, …

Çalışma yaşamında iş kazalarının oluşturduğu riskler hem işveren hem de çalışan için oldukça fazla önem arz etmektedir. Zira iş kazalarına karşı ne kadar önlem alınırsa alınsın şüphesiz ki tam anlamıyla önlemek imkansızdır. Bu …

Belirsiz süreli iş sözleşmeleri, işçi işe başladığı sırada, ya da öncesinde (işçinin işe başlama tarihini belirtmek şartıyla ) başlangıcı belirli, süresi belli olmayan sözleşmelerdir. Uygulamada ucu açık gibi görünse de bu tip sözleşmelerin …

    X