loader image

Muhasebe ve personel konuları, işletmeniz için özel uzmanlık gerektiren hassas süreçlerdir.. Sektörde 20 yıllık tecrübe ile muhasebe, iş hukuku, adli muhasebe ve işletmeler için özel denetim hizmetleri sağlıyorum. Mali müşavirlik hizmetleri, iş kanunu danışmanlığı , adli muhasebe süreçleri ve raporlamaları ile birlikte, kurumsal muhasebe yöneticilik hizmetleri verdiğim hizmetlerdir.

2022 / Ağustos Vergi Takvimi

İlk Tarih Son Tarih Vergiler / Harçlar 01/07/2022 01/08/2022 Haziran 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 01/07/2022 01/08/2022 Haziran 2022 Dönemine Ait Mal …

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun Ek 1 inci maddesinde yer alan yetkiye istinaden uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin …

Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarların belirlenmesine ilişkin E-24010506-010.06.99-48539449 06.07.2022(2022/13) sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi yayınlandı. 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine …

01/07/2022 13/07/2022 16-30 Haziran 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 01/07/2022 13/07/2022 16-30 Haziran 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin …

    X