loader image

Muhasebe ve personel konuları, işletmeniz için özel uzmanlık gerektiren hassas süreçlerdir.. Sektörde 20 yıllık tecrübe ile muhasebe, iş hukuku, adli muhasebe ve işletmeler için özel denetim hizmetleri sağlıyorum. Mali müşavirlik hizmetleri, iş kanunu danışmanlığı , adli muhasebe süreçleri ve raporlamaları ile birlikte, kurumsal muhasebe yöneticilik hizmetleri verdiğim hizmetlerdir.

Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7417 Sayılı Kanun 05/07/2022 Tarihli Ve 31887 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayınlandı Kanun ile …

1- Bilindiği üzere, 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. …

01/07/2022 tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7417 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 64 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 88 inci madde eklenmiştir. Bu madde ile; 1) 2022 …

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 01/07/2022-31883 Sayılı Resmi Gazete’de Mükerrer Olarak Yayınlandı  Asgari Ücret Tespit Komisyonunca Alınan Karar Doğrultusunda; İşçinin günlük brüt asgari ücreti; 01/07/2022 – 31/12/2022 tarihleri arasında …

    X