loader image

Danış ÖZCAN

SGK 29 No’ lu maddeyi güncelledi

Sosyal Güvenlik Kurumu, işten çıkış sebepleri için daha önce belirlediği 29 numaralı işten çıkış sebebini güncellediğini duyurdu. Buna göre, 29 numaralı işten çıkış sebebi , ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketle detaylandırılmadan buradan bildirildiğinden dolayı , bu kodları detaylandırılmıştır. Ahlak ve iyi niyet kuralları, istifa dışında işten çıkarma yasak olduğundan dolayı covid-19 salgını nedeniyle fesih kısıtlamasını delebilmek için çoğu işveren bu yöntemi kullanmaktadır.

Bu kodlardan safi olarak SGK, aşağıdaki kavramlara yönelik detaylı tanımlamalar yapılacaktır ;

  • Görevi kötüye kullanmak
  • İşyerinde küfür ve kavga
  • Yaptığı işi düzenli ya da sürekli olarak yerine getirmemek
  • Devamsızlık
  • Hırsızlık
  • Uyuşturucu madde kullanımı
  • Taciz

Yukarıda sayılan durumlar, işçinin ya da işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedenlerini oluşturmaktadır.

SGK , açıklamasında şu ifadelere yer vermiştir :

Koronavirüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden çalışanlarımızı korumak için 16.04.2020 tarihinden itibaren fesih kısıtı uygulaması getirilmiştir. İş Kanunu’nunda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller fesih kısıtı uygulamasının istisnaları arasında sayılmıştır. 

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi halleri de içermektedir. Bu hallerin tamamında iş akdinin feshi durumunda işten ayrılış işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimleri “29 nolu kod” üzerinden yapılmaktadır. 

Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir. Böylelikle mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne geçilecektir.

İlgili yazı , FSEK gereği sahibine aittir ve korumalıdır. Sitemizde yazılan yazılar , izinsiz kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Yazı sahibinden ya da sitemizden izinsiz alınan yazılar için her türlü maddi ve manevi hakkımız saklıdır.

    X