loader image

Tag Archives: düzeltme

Hatalı Düzenlenen E- Fatura İşlemleri

Hatalı düzenlenen e- fatura işlemleri için , Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın bir özelgesi bulunmaktadır. Buna göre ; T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı: 93562567-105-36264 Tarih: 03.12.2020 İlgide kayıtlı özelge talep formundan; tarafınızca düzenlenen … no.lu e-Fatura mal ve hizmet tutarının 579.729,12 TL olarak düzenlenmesi gerekirken hatalı olarak 579.729.115,00 […]

    X