loader image

Tag Archives: e fatura iptal

E Fatura / E Arşiv İptal ve İtirazı

Bilindiği üzere 526 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, 509 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Tebliği’ ne “V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi” başlıklı bölüm eklenmiş olup, söz konusu bölüm uyarınca, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 6102 Sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca […]

    X