loader image

Tag Archives: iş sözleşmesi nasıl yapılır

İş Sözleşmesinin Unsurları

İş sözleşmesi ile , gelişen ve sanayileşen ekonomilerde, iş sirkülasyonuna bağlı değişimler de oldukça hareketlidir.. İş hareketliliği arttıkça işçi – işveren ilişkileri daha karmaşık bir hal almaktadır. Bu karmaşıklık neticesinde de kurulan iş ilişkileri bazı zamanlarda hem işçiyi hem de işvereni sekteye uğratmaktadır. Ülkemizde de iş sözleşmelerinin tam ve bağlayıcı olarak kurulmaması nedeniyle üretimde aksamalar […]

    X