loader image

Tag Archives: mersis

Limited Şirketlerde Genel Kurul Kararları Elektronik Ortamda Alınabilecek

Türk Ticaret Kanunu’ nun limited şirketlerde genel kurul kararlarının hızlı bir şekilde alınabilmesini amaçlayan sirküler (elden dolaştırma) yoluyla karar alma uygulaması MERSİS üzerinden devreye alınmıştır. Bu sayede limited şirketlerde genel kurul kararlarının elektronik ortamda hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde alınabilmesi imkanı getirilmiştir. Uygulama sayesinde ortaklardan herhangi biri MERSİS’ten hazırlayacağı karar taslağını elektronik imza ile […]

    X