loader image

Tag Archives: ödeme emri

Haksız Çıkma Zammı İptal Edildi

Ödeme emri itirazına , tamamen veya kısmen karşı çıkan borçludan , hakkındaki itiraza ilişkin olarak kamu alacağının % 10 zamla tahsil edilmesine ilişkin 6683 Sayılı amme alacakları tahsili usülü hakkındaki kanunun 58. maddesinin 5. fıkrası gereği Anayasa Mahkemesi tarafındna hukuka uygun bulunmayarak iptal edilmiştir. Bu nedenle , ödeme emri itirazlarında haksız çıkılması durumunda bundan böyle […]

    X