loader image

Tag Archives: rapor

Sosyal Güvenlik Kurumu Değişiklikleri

Sosyal Sigorta Yönetmeliği’ nde aşağıdaki önemli değişiklikler yapılmıştır ; 1) Mahiyet kodu; yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu belirtmeye yönelik olup tek hane rakamdan ibarettir. Özel sektöre ait devamlı işyerlerine, ‘2’ ve özel sektöre ait geçici işyerlerine ‘4’ mahiyet kodu , 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol […]

    X