loader image

Tag Archives: sgk asgari işçilik

İnşaat İşlerinde İşçilik Uygulamaları

Günümüzde inşaat işlerinde işçilik uygulaması oldukça fazla önem arz etmektedir. İşçilik uygulaması, bir işin başından sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’ na bildirilmesi gereken ortalama SGK tutarına denir. Bu tutarlar, işin yapısına ya da niteliğine göre oranlanarak değişmektedir. Gerek taahhüt işi olsun gerek yap-sat işi olsun , bu işlerin maliyetini hesaplanacak olan işçilik oranları büyük ölçüde […]

    X