loader image

Tag Archives: şirket tescili

İşletmelerde Kuruluş Unsurları

İşletmeler; genel olarak standart prosedürlere göre kurulur. Bu prosedürler sırasıyla; işletme adının belirlenmesi, amaç ve konunun belirlenmesi, sermaye yapısı ve diğer unsurlara göre kararların alınması gibi işlemlerdir. Mersis işlemlerinin de tamamlanmasının ardından; noter veya ilgili odalardan şirket kuruluşu tescil edilir. Tescil işlemlerinden sonra da ticaret sicil gazetesi yayınlanarak , şirket tüzel kişilik kazanmaya haiz olur. […]

    X