loader image

Tag Archives: tebliğ 36

Katma Değer Vergisinde Yapılan Değişiklik

03.06.2021 Tarih ve 31500 numaralı Resmi Gazete’ de yayımlanan 36 seri numaralı Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliği’ ne istinaden tevkifat sınırı 1.000 TL yerine 2.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu belirlemenin dışında yapılan değişiklikler ise ; MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının […]

    X