loader image

Tag Archives: yapılandırma başvurusu

Yapılandırma Başvurusu Uzatılmıştır

7326 Sayılı Kanun’ la getirilen yapılandırma başvuruları, 1 ay süreyle uzatılmıştır. İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararı’ na göre; 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkür Kanunun 9 uncu maddesinin onaltmcı fıkrası gereğince karar verilmiştir. 26 Ağustos […]

    X