loader image

Danış ÖZCAN

Uzlaşma Yönetmeliği Değişti

Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile Kanunun 371 inci maddesine göre pişmanlık
talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen
beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen
vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları uzlaşma konusu yapılabilir. Ayrıca 5.000 Türk Lirasını
aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da uzlaşma konusu yapılabilir.”
Yönetmelik değişikliği yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, Yönetmeliğin son hali Sirkülerimiz
ekinde yer almaktadır.

    X