loader image

Danış ÖZCAN

Yabancı Ortaklı ve Çok Uluslu Şirketler İçin Ülke Bazlı Rapor Zorunluluğu

Çok uluslu işletme grupları tarafından her yıl Haziran ayı sonuna kadar İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde “ÇOK ULUSLU İŞLETMELER İÇİN ÜLKE BAZLI RAPORLAMAYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” doldurularak, elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmektedir. Rapor vermemenin özel cezai yaptırımları bulunmaktadır.

Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun (Bildirim formu) doldurulması esnasında çok uluslu işletme gruplarının dikkat etmesi gereken önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir:

Bildirim formunun “Bölüm 1: Nihai Ana İşletme/Vekil İşletme Bilgileri” başlıklı bölümünde yer alan;

-Nihai Ana İşletme sütunu, bildirim formu veren tüm işletmeler tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

-Vekil İşletme sütunu, nihai ana işletme adına tüm dünyada raporlama yapmak üzere, nihai ana işletme tarafından tayin edilmiş bir işletme olması durumunda doldurulmalıdır.

-Nihai ana işletmenin Türkiye’de bulunduğu durumda, vekil işletme sütunu boş bırakılmalıdır.  

Bildirim formu vermemenin cezai müeyyidesi vardır.

    X