loader image

Muhasebe ve personel konuları, işletmeniz için özel uzmanlık gerektiren hassas süreçlerdir.. Sektörde 20 yıllık tecrübe ile muhasebe, iş hukuku, adli muhasebe ve işletmeler için özel denetim hizmetleri sağlıyorum. Mali müşavirlik hizmetleri, iş kanunu danışmanlığı , adli muhasebe süreçleri ve raporlamaları ile birlikte, kurumsal muhasebe yöneticilik hizmetleri verdiğim hizmetlerdir.

İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/09/2022 09/09/2022 16-31 Ağustos 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 01/09/2022 12/09/2022 16-31 Ağustos 2022 …

Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile Kanunun 371 inci maddesine göre pişmanlıktalepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilenbeyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden …

Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun Geçici 13 üncü maddesine göre 1/7/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken kurum geçici beyannamelerinden geçerli olmak üzere bankalar, 6361 Sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para …

Ödeme emri itirazına , tamamen veya kısmen karşı çıkan borçludan , hakkındaki itiraza ilişkin olarak kamu alacağının % 10 zamla tahsil edilmesine ilişkin 6683 Sayılı amme alacakları tahsili usülü …

    X