loader image

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’ na 17817 sicil numarasıyla kayıtlıyım. Mesleğimizin getirdiği tüm sorumluluk ve iş vizyonuna bağlı kalarak çalışmaktayım. Muhasebenin , doğruluk ve tarafsızlık ilkelerine doğrultusunda, şirketlerin çalışma prensipleri gizliliğine uygun olarak hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Günümüzde oldukça karmaşıklaşan ve dijitalleşen mevcut mali yapının , oldukça dikkatli bir şekilde takip edilerek mükellef beklentilerine uygun bir şekilde sonuçlandırılması gerekir. Mali müşavirliğin , mükellefler ile devlet arasında “olmazsa olmaz bir denge” olmakla birlikte, iyi bir vergilendirmenin meslek yapımızın sarsılmaz temelleri doğrultusunda gerçekleşeceğini düşünüyorum..

Kanun ve Mevzuat

Mali Müşavirlik mesleği gereğince değişen ve güncellenen kanunlar, mevzuatlar an be an takip edilmeli, değişiklikler mükelleflere zamanında ve tam olarak doğru bir şekilde basite indirgenerek aktarılmalıdır. 

Özel Denetim

Firma işleri ile ilgili, firmaların belirlediği proje ve prosesler doğrultusunda, finansal denetim ve muhasebe iş denetimi yapmakta, firma verilerinin doğru bir şekilde işlenerek muhasebe raporlamalarının oluşturulmasını sağlamaktayım.

Adli Muhasebe

Hukuki incelemeye girmiş veya mahkemeye konu olan işlerle ilgili olarak , etik kurallar çerçevesinde tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine göre , istek doğrultusunda mahkeme konusu dosyalara rapor yazmaktayım. 

Proje Yönetimi

Şirketler ve firmalar için , departmanlar arasında gerekli akışı sağlayarak , evrak ve maliyetlere göre uygun raporlamalar, iş akışı konularında gerekli destek sağlamaktayım. 

    X