Vergiden Düşülecek Giderler Nelerdir? Hangileridir?

Vergiden Düşülecek Giderler Nelerdir? Hangileridir?

Vergiden Düşülecek Giderler

Vergiden düşülecek giderler hakkında detaylı bilgiyi bu yazımızda bulabilirsiniz. TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLME YÖNTEMLERİ yazımızı okuyarak kazancınızın nasıl vergi yarattığını öğrenebilirsiniz.

İşletmelerin asıl amacı ortaklarına kazanç sağlamak ve kar etmektir. Fakat amaçları sadece bu da değildir. İşletmelerin bir diğer amacı da kamuya yani topluma hizmet ederek devlet vergilendirme sistemine katkı sağlamaktır.

İşletmeler kazanç sağlamak amacıyla maliyetlerini düşürmek ve karlılığı artırmak zorundadır.

Vergi mevzuatı çerçevesinde, vergiden düşülecek giderler için işletmelerin giderlerini indirme imkanı bulunmaktadır.

Vergi matrahlarını belirleyen işletmelerin karlılık durumlarıdır. Yani işletmelerin bir hesap dönemi boyunca elde ettiği tüm kar veya kazançlar vergi matrahını yaramaktadır.

Vergiden düşülecek giderler ise işletmenin esas kazancını ortaya çıkarır. Sigorta primlerini ve emekli primleri de dahil olmak üzere vergiden düşülecek giderlere eklemek mümkündür.

Ayrıca temizlik, giyecek ve yakacak yardımları da vergiden düşülecek giderlerdir.

Gider olarak kabul edilen işletme için harcanan yemek, seyahat ve genel giderler de işletmenin vergisinden düşürülmektedir.

Seyahat ve ikamet giderleri, işle ilgili olmak üzere ise vergiden düşülecek giderdir.

Giyecek ve yakacak maddelerinin personele verilmesiyle de işletme giderlerinden indirilmektedir. Hayat sigortalarından personellerin yararlandırılması da işletme giderlerinden düşülmektedir.

Vergiden Düşülecek Genel Giderler

 1. Personel giderleri,
 2. Kira giderleri,
 3. Reklam ve pazarlama giderleri,
 4. Yemek ve ikram giderleri,
 5. Enerji giderleri,
 6. Danışmanlık ve hizmet alım giderleri
 7. Amortismanlar

Vergiden Düşülecek Gider Olarak Kabul Edilmeyen Giderler

 1. Gelir Vergisi Kanunu 41 inci maddesinin 6. paragrafına göre sözleşme ve kanunlara göre ödenen giderler,
 2. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerler,
 3. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları,
 4. İşletmenin faaliyet alanı ile ilgili olmayan giderleri,
 5. Mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar ziyan ve tazminatlar

Bu tür harcamalar kanunen kabul edilmeyen giderlerdir.

Genel Olarak Giderlerin İndirilmesi

Ticaret alanında çalışanların en çok karşılaştığı konulardan biri de  vergiden düşülecek giderler giderler konusudur. İşletmelerin vergi yükünü azaltmak ve karlarını artırmak adına giderlerin doğru bir şekilde indirilmesi oldukça önemlidir.

Genel olarak giderlerin indirilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu yazımızda, giderlerin genel olarak nasıl indirildiği konusunda bilgi vereceğiz.

Giderlerin indirilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken başka bir konu ise gider evraklarının işletmede saklanmasıdır. Bu belgeler en az 5 yıl boyunca saklanır.  Bu sayede giderlerin indirilmesi konusunda yaşanabilecek olası sıkıntıların önüne geçilebilir.

vergiden düşülecek giderler nelerdir?

vergiden düşülecek giderler nelerdir?

Personel Giderleri Ve İndirilmesi

Muhasebeci, mali danışmanlık hizmeti alırken personel giderlerinin vergiden düşülecek gider olarak nasıl indirildiğini öğrenmek önemlidir. Personel giderleri, işletme için önemli bir kalemdir ve doğru bir şekilde kayıtlara alınması ve vergiden düşülmesi gerekmektedir.

Mali müşavir yardımı alarak, personel giderlerinin nasıl vergiden düşülecek gider olduğu konusunda daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Özellikle personel maaşları, sigorta giderleri konusunda doğru hesaplamalar yapılarak, giderlerin indirilmesi çok önemlidir.

Gider Türü İndirim Oranı
Maaşlar %100
Sigorta Giderleri %100
Yemek ve İkram Giderleri %50

Mali müşavir yardımı alarak vergiden düşülecek giderlerin hesaplanması ve doğru bir şekilde raporlanması, işletmeniz için avantaj sağlayacaktır. Doğru muhasebe kayıtları ve vergi avantajları sayesinde işletmeniz daha karlı bir şekilde faaliyet gösterebilir.

Kira Giderleri Ve İndirilmesi

Vergiden düşülecek gider konusunda en sık karşılaşılan sorulardan biri, kira giderlerinin nasıl indirildiğidir. Mali müşavir arayışında olan birçok işletme, kira giderleri konusunda muhasebe konusunda bilgi sahibi olmak istemektedir.

Kira giderleri, işletmelerin genellikle önemli bir maliyet kalemi olduğu için çok önemlidir.

Ankara Muhasebe konusunda uzmanlardan alınacak destek, vergiden düşülecek gider olarak kira giderlerinin indirilmesi açısından çok önemlidir.

İndirilecek giderler arasında kira giderlerinin de yer alması, işletmelerin vergi yükünü azaltmak adına büyük bir fırsattır.

Ankara mali müşavir desteği ile işletmeler, kira sözleşmesi ve fatura düzenlemeleri konusunda gerekli bilgilere bizi arayarak ulaşabilirsiniz.

Kira giderlerinin indirilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bu belgelerin doğru bir şekilde düzenlenmesidir. Ayrıca, kira giderlerini indirirken dikkat edilmesi gereken vergi kanunları ve mevzuatları bulunmaktadır.

Bu konularda Ankara mali müşavir alanında bizimle çalışmak, işletmenizin kira giderlerini en doğru şekilde indirmenize yardımcı olmaktadır.

Reklam Ve Pazarlama Giderlerinin İndirilmesi

Reklam ve pazarlama giderlerinin indirilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunmaktadır. Bu giderler, işletme için önemli bir maliyet kalemi olabilir ve vergiden indirilir.

Öncelikle, reklam ve pazarlama giderlerinin indirilmesi için gerekli belgelerin düzenli bir şekilde saklanması önemlidir. Bu belgeler arasında faturalar, sözleşmeler ve ödeme kanıtları yer alır.

Yemek Ve İkram Giderlerinin İndirilmesi

Yemek ve ikram giderlerinin indirilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır.

Yemek ve ikram giderlerinin doğru bir şekilde muhasabe kayıtlarına geçirilmesi, Mali müşavirinizin size sağlayabileceği faydalar arasındadır.

Bu giderlerin üzerinden yapılacak olan indirilecek giderler hesaplamaları, şirketinizin mali durumunu olumlu yönde etkileyebilir.

Bununla birlikte, yemek ve ikram giderlerinin indirilmesi için belirli kurallar ve sınırlamalar bulunmaktadır. Örneğin, çalışanlara sağlanan yemeklerin ve ikramların belli bir ücret sınırı bulunmaktadır. Bu sınırların aşılmaması, giderlerin doğru bir şekilde indirilmesi için oldukça önemlidir. Ayrıca, şirket içerisinde yapılan toplantı ve etkinliklerde sunulan yemeklerin giderleri de belirli kriterlere göre indirilebilir.

Elektrik, Su, Isınma Gibi Giderlerin İndirilmesi

Elektrik, su, ısınma gibi giderlerin işletmenizle ilgili olması ve daha sonra da bu giderlerin belgelendirilmesi lazımdır. Ayrıca, bu giderlerin tam olarak belirlenmesi ve muhasabe kayıtlarına geçirilmesi önemlidir.

Bununla birlikte, indirilecek giderler arasında sadece işletme faaliyetleri için kullanılan miktarlar yer almaktadır.

Örneğin, evinizdeki elektrik faturası işletmenizle ilgili bir gider değildir ve bu nedenle indirim konusu dışında kalacaktır. Bu nedenle, giderlerin işletme ile ilgili olduğundan emin olmalısınız.

İndirilecek giderler konusunda daha fazla detay ve örnekler için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz:

Gider Türü İndirim Oranı
Elektrik %100
Su %50
Isınma %75

Danışmanlık Ve Hizmet Alım Giderlerinin İndirilmesi

Danışmanlık ve hizmet alım giderlerinin indirilmesi konusunda şirketlerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Bu giderlerin indirilebilir olup olmadığı, şirketlerin muhasebe süreçlerini düzgün işlemesi için çok önemlidir.

Şirketlerin danışmanlık ve hizmet alım giderlerini indirmeleri için dikkat etmeleri gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Öncelikle, bu giderlerin faturalarının eksiksiz olması ve giderin hangi ticari faaliyet ile ilgili olduğunun bilgisi gerekir.

Ayrıca, giderin şirketin normal iş faaliyetleri kapsamında olması ve gerçekten ödenmiş olması da vergi indirimi açısından önemlidir.

Gider Türü Vergi İndirimi Durumu
Danışmanlık Hizmetleri İndirilebilir
Hukuki Danışmanlık İndirilebilir
Personel Eğitim Giderleri İndirilebilir

Sonuç olarak, şirketlerin giderlerinin indirilmesi için Muhasebe ve Mali Müşavirlik hizmeti konusunda ofisimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Amortismanlar Ve İndirilmesi

Muhasebe işlemleri içerisinde amortismanlar önemli bir yere sahiptir. Amortismanların indirilecek giderler arasında yer almaktadır.

Amortismanlar genellikle işletmenin kullanmış olduğu makine, ekipman, bina gibi varlıklarının yıpranma nedeniyle değer kaybetmesini ifade eder. Bu değer kaybı, muhasabede gider olarak kaydedilir ve vergilendirmede de dikkate alınır.

Amortisman hesabının ve indirimlerin nasıl yapılacağını öğrenmek, işletme sahipleri ve muhasebe departmanları için oldukça faydalı olacaktır.

Sonuç

Vergiden düşülecek gider hesaplamasında en önemli unsur kayıtların doğru bir biçimde yapılmasıdır. Bu giderlerin işletme faaliyet konusuyla tamamen ilgili olması gerekir. Böylece daha iyi bir vergi avantajı sağlar.

VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN EN SIK HATALAR yazımızı da okuyarak vergiler hakkında daha geniş bilgi alabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları (14)
 1. Atakan avatarı Atakan dedi ki:

  Makalenizin konusuna gerçekten değinen, vergi mükelleflerinin merak ettiği gider indirimleri konusunda oldukça detaylı ve doğru bilgiler sunduğunuz için teşekkür ederim. Özellikle belgelendirme konusuna olan vurgunuz oldukça değerli ve dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Emekleriniz için teşekkür ederim.

  1. danisozcan avatarı danisozcan dedi ki:

   Ben teşekkür ederim

 2. Tuba avatarı Tuba dedi ki:

  Yazınızda giderlerin nasıl indirileceği hakkında detaylı bilgilere yer vermişsiniz. Muhasebe süreci çok önemli, fakat bazen karmaşık gelebiliyor. Belirttiğiniz noktaların üzerinden geçmek, her işletme sahibi için oldukça yararlı olacaktır. Muhasebe konusunda daha fazla detaylı bilgi paylaşarak yazıyı zenginleştirebilirsiniz. Teşekkürler.

  1. danisozcan avatarı danisozcan dedi ki:

   teşekkürler

 3. İbrahi̇m Fuat avatarı İbrahi̇m Fuat dedi ki:

  Blog yazınızı ilgiyle okudum. Vergi avantajları konusunda oldukça aydınlatıcı bilgiler vermişsiniz. Bununla birlikte, vergiden düşülebilecek giderlerde hangi durumlar göz ardı edilmemelidir? Yani, vergi avantajından faydalanabilmek adına dikkat edilmesi gereken bazı hususlar nelerdir?

  1. danisozcan avatarı danisozcan dedi ki:

   Özellikle işletmenin dönemsel geliri iyi hesaplanmalıdır.

 4. Eli̇f avatarı Eli̇f dedi ki:

  Elinize sağlık, çok başarılı bir yazı olmuş. Özellikle vergiden düşülecek giderlerin detaylarına bu kadar açık bir şekilde yer vermeniz gerçekten de işletme sahipleri için son derece değerli. Bu konuda pek çok kişinin bilmediği detayları öğrendim. Teşekkürler!

  1. danisozcan avatarı danisozcan dedi ki:

   Teşekkürler

 5. Gürkan avatarı Gürkan dedi ki:

  Makaleyi okurken, giderlerin ne kadar karmaşık bir konu olduğunu daha iyi anladım. Özellikle personel giderleri ve indirilmesi konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Bu konuya yönelik ayrı bir yazı yayınlanabilir mi?

  1. danisozcan avatarı danisozcan dedi ki:

   İlerleyen dönemlerde neden olmasın?

 6. Tuba avatarı Tuba dedi ki:

  Harika bir yazı olmuş. \u00d6zellikle muhasebeleştirilme konusunda daha fazla bilgiye ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim!

  1. danisozcan avatarı danisozcan dedi ki:

   Biz teşekkür ederiz

 7. Şeri̇f avatarı Şeri̇f dedi ki:

  Vergiden düşülecek giderler hakkında oldukça detaylı bilgi verilmiş. Eğer bu konuda daha fazla örnek ve uygulama senaryosu içeren bir yazı paylaşılabilirse, okuyucuların anlayışı daha da artabilir.

  1. danisozcan avatarı danisozcan dedi ki:

   Tabi ki teşekkürler