Limited Şirketi Nedir, Limited Şirketi Nasıl Kurulur?

Limited Şirketi Nedir, Limited Şirketi Nasıl Kurulur?

Şirket kurmayı düşünenlerin kafasında oluşan birkaç sorudan biri olan limited şirket nedir? Sorusunun yanıtını bu makalemizde ayrıntılı bir şekilde açıklayalım istedik.

Bir kişi ya da daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulmuş olan şirketlere limited şirket denir. Kısaltması LTD olan bu şirketlerin esas sermayeleri belirlidir. Sermayeleri esas sermaye paylarından oluşan limited şirketi, yasal olan her amaç için kurulabilir ancak sadece sigorta ve bankacılık sektörlerinde yer alamazlar.

Bir limited şirkette 50’nin üzerinde ortak olamaz. Tek ortaklı olarak da kurulabilen LTD’lerde ortaklar şirket borçlarından sorumlu değil, yalnızca taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle sorumludurlar.  Limited şirketlerin genel özelliklerine bakacak olursak şöyle belirtebiliriz:

Limited Şirketlerin Özellikleri Nelerdir?

Limited şirketlerin özellikleri anonim ve şahıs şirketlerinden farklıdır. Aşağıda bu şirketlerin genel özellikleri maddeler halinde belirtilmiştir:

 • Ortaklar şirketin borçlarından sorumlu değiller yalnızca esas sermaye paylarını ödemek ve şirket sözleşmesinde ön görülmüş olan ek ödeme yan edim sorumluluklarını tamamlamak zorundadır.
 • Limited şirketler en az 1 kişi en fazla 50 gerçek ya da tüzel kişiyle kurulabilir.
 • Limited şirketlerde sermaye en az 10 bin TL olması gerekir.
 • Ortaklar en az 25 bin TL ya da bunun katları olacak şekilde sermaye koymaları gerekir.
 • Vergi muhatabı şirketin kendisidir.
 • Kurumlar vergisi ödemesi gerekir. 2023 yılı için kurumlar vergisi oranı %20’dir. Yani şirket yıllık 200.000TL kar elde etmişse bunun 40 bin TL’sini kurumlar vergisi olarak ödemesi gerekir.
 • Hisse senedi ya da tahvil çıkaramaz.
 • Sermaye hisseye değil paylara göre bölünür.
 • Yöneticiler rekabet yasağına tabidir.
 • Ortaklık devredilmek istendiğinde anonim şirkete göre daha zordur. Devrin noter tarafından yapılmış olması ve bunun da ticaret sicilinde tescili ve gazetede ilan edilmesi gerekir.
 • Şirketin ortağı yönetici olabileceği gibi istenirse dışarıdan da bir yönetici tayin edilebilir.
 • Eğer şirketin 20’den fazla ortağı bulunuyorsa en az 1 denetçi bulundurması gerekir.

Limited Şirketlerin Tutmaları Zorunlu Oldukları Defterler

Türkiye’de bir limited şirketin tutmak zorunda olduğu defterler, Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak belirlenmiştir. Limited şirketlerin tutmaları zorunlu olan temel defterler şunlardır:

 • Yevmiye Defteri
 • Envanter Defteri
 • Defteri Kebir
 • Pay Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
Limited Şirketi Nedir, Limited Şirketi Nasıl Kurulur?

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket kurabilmeniz için bir mali müşavirle çalışıyor olmanız gerekir. Resmi prosedürleri tamamlayabilmek için bu çok önemlidir. Şirketin ne tür faaliyetler yürüteceğinin belirlenmesi ve unvanının ne olacağı, ana sermaye yapısı, kimlerin müdür ve ortak olacağını, ortakların hisselerinin miktarının belirlenmesi gibi tüm ihtiyaç duyulan konuların belirlenmesi gerekir.

Limited Şirket Kurmak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Yukarıda belirtmiş olduğumuz kararların alınmasının ardından şirketi kurabilmek için aşağıdaki belgelerin hazır edilmesi gerekir.

 • Şirket ortaklarına ait ikametgah belgesi
 • Şirket merkezi kira kontratı ya da tapu fotokopisi
 • Mersis kayıt ve talep numarasını gösteren belge
 • Nace kodlu kuruluş dilekçesi (kaşe ve imzalı)
 • Bağlı olunan müdürlük tarafından tasdik edilen ıslak imzalı şirket ana sözleşmesi
 • Şirket sermayesinin on binde dördünün Rekabet Kurumu hesabına yatırıldığına dair dekont (bağlı olunan oda vezneleri)
 • Ortakların fotoğrafının da bulunduğu oda kayıt beyannamesi
 • Yabancı ortak var ise, şirket kuruluş bildirimi
 • Mali müşavir hizmet sözleşmesi

NOT: Limited şirket kurmanın maliyeti farklı etkenlere göre değişiklik gösterir. Örneğin şirketi nerede kuracağınız ortakların sayısı , ana sözleşmenin içeriğinde neler var gibi konular maliyetleri azaltacak ya da artıracaktır.

Limited şirket ile şahıs şirket arasındaki farkların neler olduğunu anlayabilmeniz için Şahıs Şirketi Nedir? Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? (2023 Rehberi) başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Mesaj Gönder
💬 Sorularınız mı var?
Danış Özcan
Merhaba 👋
Whatsapp' tan hemen soru sorabilirsiniz.