Limited Şirket Nedir, Nasıl Kurulur, Nasıl Yönetilir?

Limited Şirket Nedir, Nasıl Kurulur, Nasıl Yönetilir?

Şirket kurmayı düşünenlerin kafasında oluşan birkaç sorudan biri olan limited şirket nedir? Sorusunun yanıtını bu makalemizde ayrıntılı bir şekilde açıklayalım istedik.

Limited şirket, bilanço usülüne tabi, tüzel kişiliği olan şirketlerdir. Bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı belirlenir. Limited şirketler, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar.

Şirket kurmak ve ticaret unvanını korumak çok önemlidir. O nedenle şirket kurmaadan önce marka araştırması yapmak gerekir. Şirket tescil işlemlerinde , şirketin ana sözleşmesinde yer alan sermaye vediğer hususlar çok önemlidir.

Sermaye olarak belirlenen tutarlar, şirket için çok önemlidir. Ticaret odasında hesaplanan harçlar, sermayeye göre belirlenir.

Bu şirketlerin ortak sayısı 1 veya 1′ den fazla kişi de olabilir. Şirket kuruluş bildirimi, şirketin ticaret sicil odasında tescilinden sonra, ticaret sicil gazetesi ile olur. Anonim şirketlerdeki her yıl genel kurul yapılması durumu, limited şirketlerde yoktur.

Şirket müdürü tarafından, şirket tam olarak temsil edilir. Vergi dairesi kaydı için , ticaret odası şirket kuruluşunu kendisi bildirmektedir.

Limited Şirket Kurmak İçin Ne Gerekir?

Şirketin kuruluş işlemlerinde bir mali müşavirle çalışıyor olmanız gerekir. Resmi prosedürleri tamamlayıp kurulan şirketler ticari hayata başlayabilirler.

Şirketin ne tür faaliyetler yürüteceğinin belirlenmesi ve unvanının ne olacağı çok önemlidir. Şirketin ana sermaye yapısı, kimlerin müdür ve ortak olacağı belirlenmelidir.

Limited şirketlerin bazı temel özellikleri şunlardır:

 • Ortak sayısı: En az 1, en fazla 50 ortak olabilir.
 • Sermaye: En az 50.000 TL olmak üzere belirli bir sermayeye sahip olmalıdır.
 • Ortakların sorumluluğu: Ortaklar, şirket borçlarından sadece taahhüt ettikleri esas sermaye payları ile sınırlı olarak sorumludur.
 • Yönetim: Şirket, genel kurul ve müdürler kurulu tarafından yönetilir.
 • Vergilendirme: Bu şirketler, kurumlar vergisi ve diğer vergiler mükellefidir.

Kuruluş için gerekli belgeler şunlardır:

 • Ana sözleşme
 • Yabancılar için potansiyel kimlik numarası ve ikametgah adresi
 • Mersis işlemleri
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Dilekçe ( Ticaret Odasına)
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Kuruluş bildirim formu

Şirket kurma aşamaları şunlardır:

 1. Ticaret unvanı ve faaliyet konusu belirleme
 2. Sermaye miktarının belirlenmesi
 3. Ortaklık paylarının belirlenmesi (tek ortaklı ise gerek yoktur )
 4. Gerekli belgelerin hazırlanması
 5. Noter tasdiki ( ticaret sicil odalarında noter işlemleri olmadan işlem yapılmaktadır)
 6. Ticaret siciline tescil

Limited şirket kurmanın bazı avantajları şunlardır:

 • Kuruluşunun kolay olması
 • Ortakların sorumluluğunun koydukları sermaye ile sınırlı olması
 • Tüzel kişilik kazanması
 • Vergi avantajları
 • Bankalar ve yatırımcılar için daha çok tercih edilmesi

Limited şirket kurmanın bazı dezavantajları şunlardır:

 • Kurumlar vergisi mükellefi olması
 • Asgari sermaye şartı
 • Bürokratik işlemlerin fazlalığı
 • Kapanışının tasfiyeye bağlı olması

Limited Şirketlerin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

Bu defterler, Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak belirlenmiştir. Limited şirketlerin tutmaları zorunlu olan temel defterler şunlardır: Şöyle sıralanabilir,

 • Yevmiye Defteri
 • Envanter Defteri
 • Defteri Kebir
 • Pay Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
limited şirket kuruluşu

limited şirket kuruluşu

NOT: Şirket kurmanın maliyeti farklı etkenlere göre değişiklik gösterir. Örneğin şirketi nerede kuracağınız ve ortakların sayısı çok önemlidir. Ana sözleşmenin içeriğinde neler olduğu da göz ardı edilmemelidir.

Limited Şirket Müdürü Kimdir ve Ne Yapar?

Şirket müdürü, bir şirketin yönetiminden ve temsilinden sorumlu olan kişidir. Müdür, şirketin günlük işleyişini yönetir, şirket adına kararlar verir ve şirketin üçüncü kişilerle olan ilişkilerini yürütür.

Şirket müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

 • Şirketin günlük işleyişini yönetmek
 • Şirket adına kararlar vermek
 • Şirketi üçüncü kişilere karşı temsil etmek
 • Şirketin mali durumunu takip etmek
 • Şirketin ticari işlerini yürütmek
 • Vergilendirme ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek
 • Çalışanları yönetmek

Aşağıda sayılan kişiler, şirket müdürü olurlar. Şirket müdürleri , şirketi tam olarak temsile yetkilidir.

 • Gerçek kişi
 • Tüzel kişi
 • Ortaklardan biri
 • Ortak olmayan bir kişi

Şirket müdürünün atanması:

Müdürler, aşağıdaki durumlara göre atanabilir.

 • Şirket ana sözleşmesi ile
 • Genel kurul kararı ile
 • Yönetim kurulu kararı ile

Şirket müdürünün görevden alınması:

 • Şirket ana sözleşmesi ile belirtilen hallerde
 • Genel kurul kararı ile
 • Yönetim kurulu kararı ile

Şirket müdürünün sorumluluğu:

 • Şirkete ve ortaklara karşı
 • Alacaklılara karşı
 • Devlet ve tüm yasal kamu kurum ve kuruluşlara karşı

Şirket müdürünün tazminatı:

 • Şirket ana sözleşmesi ile
 • Genel kurul kararı ile

Şirket müdürünün ücretlendirilmesi:

 • Şirket ana sözleşmesi ile
 • Genel kurul kararı ile

Şirket müdürünün sigortalanması:

 • 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında

Limited Şirket İsmi Nereden Geliyor?

Bu isim, “limited liability” yani “sınırlı sorumluluk” kavramından geliyor. Bu kavram, ortakların, şirket borçlarından sadece taahhüt ettikleri tutar kadar sorumlu olmalarıdır.

Bu ismin tarihi 17. yüzyıla kadar uzanıyor. O dönemde, İngiliz tacı, Doğu Hindistan Adaları’na ticaret yapmak isteyen şirketlere özel ayrıcalıklar vermeye başladı. Bu ayrıcalıklardan biri de, şirket ortaklarının kişisel varlıklarının şirket borçlarından sorumlu tutulmamasıydı.

Bu ayrıcalık, “limited liability” yani “sınırlı sorumluluk” olarak biliniyordu ve limited şirketlerin temelini oluşturdu. Zamanla, bu kavram diğer ülkelere de yayıldı. Limited şirketler, dünyanın en yaygın kullanılan şirket türlerinden biri haline geldi.

Türkçede “limited” kelimesi, “sınırlı” anlamına gelir. “Şirket” kelimesi ise “bir araya gelerek ortak bir amaç için çalışan kişiler topluluğu” anlamındadır. Bu nedenle, “limited şirket” ismi, bu şirket türünün temel özelliğini, yani ortakların sınırlı sorumluluğunu açıkça ifade ediyor.

Limited şirketlerin isimleri, genellikle şirketin faaliyet alanını veya kurucularının isimlerini yansıtır. Örneğin, “ABC Limited Şirketi” veya “XYZ Yazılım Limited Şirketi” gibi.

Şirket ismi seçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 • İsim, şirketin faaliyet alanını yansıtmalıdır.
 • İsim, kolayca hatırlanmalıdır.
 • İsim, benzer şirketlerin isimlerinden farklı olmalıdır.
 • İsim, yasal olarak kullanılabilir olmalıdır.

Limited Şirket Hakkında İlginç Bilgiler

1. Dünyanın ilk limited şirketi 1600 yılında Hollanda’da kuruldu. Bu şirket, Doğu Hindistan Adaları’na ticaret yapmak için kurulan bir birlikti.

2. Bu şirketler, anonim şirketlere göre daha eski bir şirket türüdür.

3. Türkiye’de en yaygın kullanılan şirket türüdür.

Her Ülkede Limited Şirket Var mı?

Hayır, her ülkede bu şirket türü bulunmamaktadır. Benzer işlevlere sahip şirket türleri olsa da, isimleri ve yasal yapıları ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

Bazı ülkelerde limited şirkete benzer şirket türleri şunlardır:

 • Limited liability company (LLC): ABD, Kanada ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde yaygındır.
 • Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.): İspanya ve Latin Amerika ülkelerinde yaygındır.
 • GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung): Almanya ve Avusturya’da yaygındır.
 • SARL (Société à responsabilité limitée): Fransa ve Belçika’da yaygındır.

Her ülkenin kendi şirket yasaları vardır ve bu yasalar ilgili şirketlere ait kuralları belirler. Bu nedenle, bir şirket kurmayı düşünüyorsanız, o ülkenin şirket yasalarını araştırmanız önemlidir.

Seçeceğiniz şirkete karar verebilmeniz için, Şirket Kurmak: Hangi Şirket Türü Uygun? başlıklı makalemizi okuyun.

Limited şirket için aşağıdaki kaynaklardan da bilgi alabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları (2)
 1. Muzaffer dedi ki:

  Makalede verdiğiniz şirket kurulumu için gerekli evraklar bölümünde birkaç belge eksik gibi geldi bana. Bu belgeleri tamamlamak için neler yapmak gerekir? Detaylı bilgi alabilir miyim?

 2. Danış Özcan dedi ki:

  Merhaba. Hangi belgeler eksik? Mail atarsanız yardımcı olabilirim.

Mesaj Gönder
💬 Sorularınız mı var?
Danış Özcan
Merhaba 👋
Whatsapp' tan hemen soru sorabilirsiniz.