loader image

Tag Archives: vergi

Vergi İncelemelerinde Değişiklik

7338 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişikler uyarınca; 28.06.2022 tarih ve 31880 sayılı Resmi Gazetede vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmelik ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir. ⎯ Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, işe başlama ve incelemeye hazırlığa inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç beş gün içinde işe […]

    X